Daire: 11
Tarih:2008
Esas No: 2008/6717
Karar No: 2008/7725
Kaynak: Arşiv
İlgili Maddeler: CMK: 216, 231, CMUK: 321, 5320 Sy. Yasa: 8/1,TCK: 7/2,, 5728 Sy. Yasa: 562
İlgili Kavramlar: C. Savcısının Duruşmaya Katılmaması, Bozma Nedeni Teşkil Ettiği, Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun CMK nın 231/5. Maddesi Gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Tabi Olduğu
nl2br( 1- C. Savcısının esas hakkındaki görüşü alınmadan hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMKnın 216. maddesine muhalefet edilmesi yasaya aykırı, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUKnun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. )