İDRİS  ERKOL
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         İDRİS ERKOL-Hakim- Konya-Andırın-


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:27904