Güldane  Başoğlan
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         Güldane Başoğlan-Avukat- Muğla--


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:30304