İslam  Çiçek
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         İslam Çiçek-Hakim- Ankara-Adalet Bakanlığı-


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:3180