mehmet  sayar
İyi hakimler, kötü ve zararlı kanunları yontarak düzeltirler  Fransız Yargıtay Başkanı


         mehmet sayar-Hakim- --


<-------
http://www.adalet.org//

Üye No:6598